Dank je wel voor je ondersteuning en belangstelling voor Stichting PAN-Holland.
Voor meer informatie, opmerkingen of vragen kun je contact opnemen met ons:

Emailadres: info@PAN-Holland.nl

Website: www.PAN-Holland.nl

Post-, werk- en bezoekadres:
Leeuwenstraat 34, 5645 BD Eindhoven
Telefoon: 040-2113969 / +31-40-2113969 (met voicemail)
De beste kans om iemand te bereiken, is tussen 13:00 en 20:00 uur.

We zijn een stichting en werken vrijwillig en op non-profit basis,
dus donaties en giften zijn meer dan welkom!
IBAN: NL82INGB0004859893 en BIC: INGBNL2A,
t.n.v. Stichting PAN-Holland, Eindhoven. Dank je wel!