Inspiratie 12 Zaad-jaar

We leven in een tijd van nieuwe kansen en mogelijkheden. De energieën die we ervaren, de vibraties die door ons heen stromen en in ons hart kloppen, zijn niet eerder op aarde aanwezig geweest. We zijn dus nieuwe mensen aan het worden en gezamenlijk creëren we een nieuwe aarde. Niet instant, maar als een doorgaand proces waar iedereen aan meedoet met eigen ideeën, gedachten en handelingen. Dat is dus een collectieve actie waar we met ons allen, vanuit en te midden van ons eigen leven en de mensen en de sociale structuren die daarbij horen, aan bijdragen. Het gebeurt al, of je je er bewust van bent of niet.

En nu we in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met het vrijmaken van oude energieën, in de vorm van oude denk- en gedragspatronen, hebben we elkaar een dienst bewezen door diepgaand zelfopwekking te hebben opgediept in onszelf en bevrijd, vrij gemaakt om het te kunnen gebruiken. Een jaar van intensief schatgraven loopt op zijn eind en geeft ons de energie van binnenuit om onze aandacht te richten op wat in ons kan gebeuren om op te bloeien, om meer voluit te leven. Door meer compleet aanwezig te zijn, komen we meer in contact met onze levensbestemming, in contact met wat we hier te doen hebben. Onze levensbestemming is niet alleen iets persoonlijks en van onszelf, maar werkt ook door in hoe we in het leven staan en zo het leven van anderen beroeren. En gezamenlijk geven we uitdrukking aan onze inspiratie van binnenuit, de creatieve kracht die vanuit de Bron ons informeert, helpt onze aandacht te richten en ons helpt op onze beurt te creëren. Niet alleen ik, niet alleen jij, maar wij. Wij. Met een planetaire visie hoe we het hier op aarde mooier, beter en fijner kunnen maken voor Al dat Leeft.

Wat we doen, hoe we onze aandacht richten, zijn de zaadjes voor wat we later gaan oogsten. Mondiaal. Niet alleen in ons eigen leven, maar het werkt door in ieders leven op aarde. We zijn geen eenlingen in dit creatieproces. Alles wat ieder van ons droomt, waar de aandacht naartoe gaat, is met elkaar verweven en wordt tot één grote droom verweven. Dat is dus een collectieve verantwoordelijkheid. Waar we met z’n allen naartoe gaan, is en zal het resultaat zijn van de (gedachten)zaden die we samen creëren. En hoe meer we een gezamenlijke visie voor onszelf, onze kinderen en onze medemens en de natuur duidelijk hebben en hoog houden, des te mooier de uitkomst.

Maar voor nu geeft het richting aan de ontwikkelingen. Op alle niveaus: in ons eigen persoonlijk leven in onze familie- en vriendenkring, in onze buurt of lokale gemeenschap, in de maatschappij en in alle grotere verbanden. Elk individu maakt deel uit het grotere geheel en draagt eraan bij. Je kunt niet niet eraan bijdragen. Dus nu is het tijd om dat met nog meer bewustzijn te ervaren en te leven. Om in jezelf te ervaren en accepteren dat je overal en altijd ook een medemens bent en ieder ander dat voor jou is. En dat we samen mooie dingen kunnen doen. Dat we in samenwerking tot meer in staat zijn. Dat waar twee of meer mensen samen hun mooiste droom dromen, hun intenties laten samenvloeien, er mooie dingen kunnen gebeuren en onvoorziene ontwikkelingen tot stand kunnen worden gebracht. Daar ligt onze kracht en macht, om de hemel op aarde te brengen.

Als er licht en liefde in ons hart woont en we dat wijs gebruiken, kan al het licht en al die liefde in onze harten samenvloeien en samenwerken en worden toegewijd aan het welzijn van Allen. Omdat we weten dat het ieder van ons beter gaat als het ook alle mensen al het leven om ons heen beter gaat. Dat we een enorme invloed hebben doordat we bewust ervoor kiezen Wij te zijn, die toegewijd aan elkaar en met respect voor elkaar handelen en leven. En we de die enorme kracht die wij gezamenlijk hebben gaan vatten en integer gaan benutten. Dat het niet meer opgaat dat “zij doen en zij beslissen”. Maar dat we in ons hart de grootse waarheid bevatten en leven: dat ieder van ons doet en ieder van ons beslist, en dat dat gezamenlijk een kracht is die werkt.
En hoe mooi is het dat we dat voor onszelf kunnen leven, onze medemens kunnen voor leven en bovenal onze kinderen, en daarmee de wereld wat liefdevoller en vrediger maken.

Lis​ette coacht mensen op hun levenspad, o.a. met de levenslessen en groeimogelijkheden vanuit de Tzolkin en hun galactische signatuur.​ ​Ook schrijft ze korte inspiratieteksten en geeft ze begeleiding voor herstel van levensenergie en meer leven met Licht, Liefde en Vreugde. Reacties en aanmeldingen voor de nieuwsbrief zijn welkom via Lisette​​