Nieuwsbrief True Spirit
 - 8 September 2009 -

True Spirit Health Center www.truespirit.eu - Heart Bridge klik hier

Beste Mensen,

Dit nog even vóór 9-9-9 als inspirerend verhaal en graancirkel. Er zijn mensen die geruchten de wereld inhelpen als zou deze graancirkel door mensen (studenten) zijn gemaakt. In het ondervolgend verhaal kunnen jullie lezen dat de Butterfly Man heeft bestaan en altijd zal bestaan en waar hij symbool voor staat. Het is HET symbool van hetgeen staat te gebeuren en er zijn heel wat mensen die liever niet hebben dat u en ik hiervan op de hoogte zijn.

groetjes, Rob Behr

The Butterfly Man

Op 8 augustus als Kropcirkel verschenen in Goes in Nederland. De VlinderMan is de symbolisering van de wedergeboorte van de mens. De tijd in de cocon is het proces van transformeren en transmuteren. De vlinder komt uit de cocon na te zijn gemuteerd, draagt nu een ander lichaam en kan de vrijheid tegemoet door te kunnen vliegen. Deze vrijheid is de mens zal zolang afgehouden door degenen die daar baat bij hebben.

De mensheid wacht nu al gedurende langere tijd dit moment af waarbij er een grote sprong zal worden gemaakt in bewustzijn. Een moment waarbij iedereen één of meerdere stappen verder komt. De tijd van overgave aan het proces van veranderen, zuiveren en loslaten van oude gewoonten is daarbij van groot belang geweest. Het gaat daarbij om het verhogen van de eigen trilling om zodoende gereed te zijn voor dit grote moment en te kunnen functioneren - in aantrekking - als ontvankelijke trilling, waardoor je kan worden opgetrokken naar het volgende niveau. De cellen in het lichaam, de DNA zal hierop afgestemd moeten zijn om de hogere frequenties aan te kunnen. Maar wanneer de persoon zijn voorwerk naar behoren heeft gedaan, dan zal er een grootst moment aanbreken die een wereld zal openen voor de persoon van grote mogelijkheden. Dit is nu voor velen aangebroken en velen meer zullen daarna die richting uitgroeien doordat ze aangeraakt zullen worden door de gebeurtenissen om hun heen.
Dit is voorzien door de krachten die aan het verdwijnen zijn. Het is bij hen alom bekend dat er vanaf deze maand en verder een grote bewustzijnsverandering bij de massa zich zal voltrekken. In het begin zal dit voor velen, net zoals wij dat hebben meegemaakt, de nodige verschijnselen van het Ascension proces opleveren. Dit wil de macht (die gaat), ons graag vertalen als het uitbreken van ziekten en virussen. Nee, beste mensen, de verschijnselen die de massa tegemoet treedt zijn ascension verschijnselen en daar hebben we op gewacht. Het is het begin van de vrijheid en daar wordt nu van alles op bedacht om dit tegen te gaan. Niet gevreesd, het komt allemaal goed. Wat goddelijk is vastgelegd kan géén mens ongedaan maken!
 
Dit grootse moment begint ingeluid te worden op 9-9-9, morgen woensdag 9 september 2009. De weken en maanden na deze datum voorspellen enorm veel te zullen brengen aan verandering. Hou je gereed en hou je vast aan de reling van je voertuig, want het gaat in de komende tijd gebeuren en ook zij die het niet bewust willen meemaken zullen dit weten en erdoor worden aangeraakt.

Het leuke van het verschijnen van de kropcirkel van de Butterfly Man, is dat 'hij' als symboliek onder die naam bekend staat bij de oude stammen en er zelfs nog één als beeld bestaat uit Copan, een Maya plaats in Honduras.
 
Aluna Joy die 18 jaren geleden een visioen ontving van deze kracht die onze wereld voor eens en voor altijd zou veranderen, en die eraan kwam, kreeg in Maart 2008 een visoen over de Butterfly Man en in maart dit jaar werd het wederom bevestigd:
 
As I stood near the stele, I was very happy to hear his introduction. He said that he was the "Butterfly Man from Copan" (a Mayan site in the Honduras). For awhile, this is all I could hear. But he was quite clear. He said "I AM the Butterfly Man from Copan." This was confusing because Copan is a long ways from Palenque.

This is the first time that I had ever heard about the existence of a Butterfly Man. His energy was quite different than I am used to translating. So it took some time for Butterfly Man and myself to build a bridge between our frequency differences. As we began to exchange energy, I began to see a pulsing, fluttering-like energy around my heart. I began to realize that this was what he was talking about... the butterfly was around my heart. So I asked what the butterfly heart was. He said that one side of the butterfly was the Earth, the other was the stars. When the Star Elders came to the Earth, one of their biggest challenges was to not become earthbound. By having an activated butterfly heart, a butterfly merkabah, each could live in this world and the starry world at the same time. With the butterfly heart, they could have the courage to come to the Earth, and explore its beauty and study its nature without concern about being forever Earthbound. It was his job to teach others how to activate their butterfly merkabah. It was also his job to set earthbound star seeds free from their limitations, so they could once again return to the stars if they so chose to.

Each in our group stood by the Butterfly Man to receive this teaching. We all were intrigued and wanted to reactivate our butterfly heart. It was a beautiful moment for us. We did catch the attention of a guard at the museum, but oddly enough, he left us alone as we stood there and meditated next to our new friend, the Butterfly Man.

After our group returned home, a group member named Maria did a quick search on the internet on "Maya Butterfly Man". I was so excited when I read her email, because what she discovered was so similar to what I was receiving from Butterfly Man directly, that it was shocking. This is what she sent me:

Tzutujil Mayans in Guatemala speak of simultaneous Twin Realities: the world of dreams and the world of work. These worlds are likened to the opposing wings of a Butterfly: the dream world is one wing, and the awake world is the other. They believe the wings must connect at the Heart for the Butterfly to fly and live. Real life occurs because of the interaction of the wings. The Life is the Butterfly's Heart. Life, like the Butterfly's Heart, is kept alive by the two opposing, mirroring twinlike wings.

I feel like the dream world was what the Butterfly Man referred to as the stars, and the world of work is what the Butterfly Man referred to as the Earth. The living Mayas today are fully aware that written text, that was re-recorded by Maya people after the conquest, is not the complete truth. Much was lost during the dark times of the conquistadors. But yet it is exciting here to see how much has survived. If we can read these recorded texts with an open heart, knowing that it holds fragments of truth throughout, these words might help us discover more knowledge regarding our awakening and our mastery.

Het verhaal van Aluna Joy heb ik niet vertaald. Maar het komt erop neer dat de Butterfly Man het symbool is van onze komende wedergeboorte waarbij de vleugels van de Vlinderman aangeven dat wij in staat zullen zijn om in 2 werelden tegelijk te kunnen bestaan. Toen de Oudsten vanuit de Sterren op Aarde kwamen was er de zorg om niet aardgebonden te geraken zodra ze hier zouden zijn aangekomen. Dus werd hen de kracht gegeven van een geactiveerd Butterfly Heart (Hart van de Vlinder oftewel een geactiveerde Merkaba) waarbij 1 deel van de Vlinder de Aarde is en het ander deel de Sterren. En zo waren ze niet langer aardgebonden en konden de Oudsten, de Meesters van de Sterren gewoon op Aarde vertoeven terwijl ze eveneens in hun eigen werelden aanwezig waren. Wij staan op het punt (velen om te beginnen) om onze Merkaba en Merkivah te activeren.

Dit is ons al vaker verteld, dat we in staat zullen zijn om meerdere wereld tegelijk te kunnen bewandelen. Het ziet ernaar uit dat het Visioen van Aluna Joy en natuurlijk van velen van ons, nu aangekondigd is geworden met de Graancirkel van de Butterfly Man. Er staat ons nogal wat vreugde te wachten. En.., stoor je niet aan de mensen die alles willen tegenspreken.

Groetjes,
Rob Behr