Nieuwsbrief True Spirit
 - 6 Oktober 2009 -

True Spirit Health Center www.truespirit.eu - Heart Bridge klik hier


Beste Mensen,

Veranderingen zijn relatief, gezien en afhankelijk van de staat waarin u zich bevindt. De vorm en de intensiteit, maar ook de gevolgen van deze veranderingen die worden ervaren hoeven niet bij iedereen gelijk te zijn. Veel hangt af van de stappen die individueel al zijn genomen en het effect toont zich op wijzen die typerend zijn voor de reeds bereikte draagkracht en het vermogen dat zich steeds verder verdiept als de wijsheid die toeneemt naarmate de deuren tot de eeuwigheid van het eigen wezen verder opengaan. De ‘leerling’ die net het pad afgaat ervaart een veranderingsgolf meestal als een griep met alle gevolgen die normaal zijn bij een griep. Terwijl de bijna-meester veel meer bestand is tegen de normale symptomen, ze wel voelt, maar ‘sterkere vleugels’ heeft leren ontwikkelen en daarnaast toch ook weer gevoeliger kan zijn voor de signalen van baring die de Aarde ervaart.

‘Ervaren is een fenomeen dat gekleurd wordt door de mate van toenemend bewustzijn. En bewustzijn reguleert automatisch de mate waarin en de wijze waarop de biologische staat van het individu de veranderingen ondergaat. Geest/Mind heerst over de materie en over het lichaam. Naarmate wij veranderen in ons bewustzijn en in de kleur van waarheid die wij willen meedragen, zal de inademing van het Licht van de Bron, Waarheid op hoger niveau, steeds meer zijn doorgang vinden in het fysieke lichaam. De Microtubuli, de spiraalvormige buisjes in de cellen die de lange cel-draden zijn tijdens de Mitosis (celdeling), zijn tijdens hun ‘normale’ staat als spiraalvormige buisjes de opslagplaats voor het lichaamswater waarin de trilling van informatie wordt opgenomen. Onze cellen zijn de dragers van informatie en de soort informatie/trilling bepaalt mede ons bewustzijn.

Het is niet voldoende om slechts de hogere chakra’s te ontwikkelen en afgestemd te zijn op hogere frequentieniveaus. Zelfs het channelen (ontvangen) van informatie zegt nog niets over de trede die je al hebt bereikt op je pad naar Verlichting. Belangrijk is om alle chakra’s te ontwikkelen en het geheel te brengen tot een samenwerking als een Kolom van Licht die de centrale basis vormt voor de Merkabah/Merkivah die uiteindelijk rond je gehele lichaam zijn actieve plek inneemt wanneer het daar de tijd voor is, als het eeuwige voertuig van Licht.

Het fysieke lichaam zal op het niveau van de atomen uiteindelijk de polariteit aanpassen en in perfecte balans brengen wanneer in iedere atoom de dans van de vrijheid is aangeland. De dans van de vrijheid wordt aangejaagd door het Licht dat wordt opgenomen in de cellen. Ziekte hoort dan tot het verleden. Wanneer de inademing van het Licht van de Bron een constante doorgang vindt in ons lichaam en de chakra’s in balans zijn en als geheel kunnen functioneren, dan vindt er een constante update plaats van informatie die wij in onszelf dragen.

Ten eerste omdat het proces van ‘lichter worden’ ervoor zorgt dat er coderingen in ons DNA, bestemd voor het volledig ontwaken in deze tijd, worden geactiveerd, er meer DNA-strengen worden aangemaakt, er relatief méér DNA aktief wordt en er meer interaktie kan plaatsvinden met de microtubuli waar de informatie wordt opgeslagen om te worden gebruikt in de directe interaktie met de innerlijke en uiterlijke communicatie. De informatie in de Microtubuli komt vanuit verschillende richtingen om als informatiedatabase te kunnen dienen in de vorm van directe electriciteitspulsen die vanuit het gehele lichaam een direct weten tot gevolg hebben.

Informatie vanuit hogere dimensies moet een plek krijgen en wanneer het fysieke lichaam daar intussen voldoende op is voorbereid, dan kunnen de cellen ook die benodigde delen van die informatiestromen opslaan om tezamen met de eigen informatie-data (de eigen in de DNA opgeslagen wijsheid) en de informatie uit het constante levensveld, de Heilige Geest, die als de uitademing van de Bron binnenkomt in het levensveld, te dienen tot het potentieel waaruit het individu kan putten. De microtubuli hebben namelijk een constante interaktie met het levensveld, en met de DNA (ze zijn immers onderdeel van het DNA) en met de subtiele lichamen van het individu en meer in het bijzonder met het lichaam van licht dat de persoon leert activeren. Zoals wij steeds verder verschuiven in de fotonengordel van Licht, zullen onze cellen uiteindelijk omringd zijn met hun gordel van Licht waardoor een eenheid ontstaat tussen de micro en de macro kosmos.

Inademen via de kruin of via het hart is wat wij meestal doen, maar inademen van het Licht van de Bron, van de Heilige Geest, via iedere cel van ons lichaam is wat uiteindelijk ons vermogen van seconde tot seconde verheft naar een continue eenheid met de multidimensionaliteit; de noodzaak van tijd valt dan weg. Een 'één zijn' met het levensveld waarbij we gebruikmaken van de elementen van dat levensveld direct via de cellen van het fysieke lichaam; een staat waarin dus tijd niet langer een rol meer zal spelen en waarbij manifesteren sneller kan plaatsvinden.

Dit is de weg die wij gaan en waarbij iedereen zich bevindt op een voor hem/haar individueel bereikt niveau door de mate van inzet, taak, groei, volharding, intentie en focus, etc. etc. Er staat ons nog veel te wachten en ik denk dat het goed is om in alle bescheidenheid van dag tot dag onze paden te bewandelen zonder teveel directe verwachtingen. Hoe meer eenvoud, bescheidenheid en overgave van jezelf en van je eigen wil aan de Waarheid van de Bron, hoe gemakkelijker ieder overgangsmoment te nemen is.

Ik was van plan iets anders op te schrijven, maar dit kwam eruit en deel ik dan ook met jullie..

Groetjes,
Rob BehrAartsengel Michael: Aanwijzingen vanaf oktober 2009

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=425

Vertaling Rob Behr


Ik ben Michael, regerend vorst van de Hemelse Militie. Geliefde Kinderen van het Licht, geliefde Meesters van het Licht, geliefde mensen die gedurende deze afgelopen maanden zijn ontwaakt, jullie zijn degenen die ik de 'eerste golf' van de ontwaakte mensheid zou willen noemen, jullie zullen blijven groeien en het Licht blijven verspreiden naar jullie broeders en zusters. Ik feliciteer jullie namens de Bron voor jullie bondgenootschap en assistentie, door het zoeken naar hogere Staten van Zijn in jullie dimensie, als Sterrenzaden met jullie verbindingen en spirituele relaties die wederom de uitademing van de goddelijke aanwezigheid uitstralen, het Vuur van Liefde.

Mijn werk samen met het Conclaaf zal, ongeacht de wijze waarop, zijn voortgang blijven hebben samen met alle andere participanten van het Licht, tot het moment waarop jullie dimensie door Ascension gaat. En wij zullen doorgaan met dit te bewerkstelligen en dit tot uiting te brengen. Dus hebben wij gepland om vanaf deze maand tot en mei 2010 (het einde van mijn werk) op de 17e van elke maand gezamenlijk in Eenheid en Waarheid vanuit de kracht van de Spirit, vanuit de kracht van hen die Verlicht zijn, en alle anderen die samenkomen, om de gegenereerde uitstraling van energie te projecteren op de totale mensheid. Op de 17e dag van iedere maand, 24 uur per dag vanaf middernacht, waar u zich ook bevindt, zullen wij jullie dit Licht bezorgen. Wij zullen een energietrilling brengen die hoger is dan de Aarde tot dit moment ooit heeft ervaren, zodat u deze trilling kunt benutten om deze laatste momenten in 3D door te komen.

Vandaag en op elke 17e dag zullen wij samenwerken in het spoor van de binnenkomende uitstralende energie op jullie Aarde. Wij zullen werken voor de Glorie van de Bron, van de Ene, in de roemrijke Waarheid van het Licht en haar trilling. U kunt hieraan meewerken door het simpelweg sluiten van de ogen, liever zittend dan liggend, met de handpalmen omhoog gericht, gestrekt naar de Hemel, jullie gehele wezen openstellend om het Hemelse Huwelijk opnieuw te doen ‘klinken’ (Eenheid vormgevend) waardoor een opwaardering kan ontstaan in jullie omgeving en op de totale oppervlakte van de Aarde. Gezamenlijk zullen wij dit doen, jullie de tot Waarheid zélf-ontwaakte Sterrenzaden en wij de Aartsengelen die de Bron dienen tot in het oneindige zonder ooit te hebben gefaald en tezamen met de Wezens van diverse dimensionale afkomst die allen eveneens werken met het Licht, haar openbaring en haar geloofwaardigheid. Zo vormen wij vandaag de dag en in dit exacte moment de Uitstraling van de Bron, in haar totaliteit.

... binnenkomende energie ....

Wij werken samen en wij dienen samen wederom samengebracht in vreugde, wat zelfs voorbij gaat aan deze huidige onderneming. Welverdiende eeuwige vreugde zal haar terugkeer vinden, evenals een toename van de trilling van uw gehele wezen, uw hart en uw geest. Wij zullen jullie voorzien van een wereld in Eenheid, hier en multidimensionaal, als jullie ons in Eenheid ontvangen. Dit is een bijzondere tijd om in te leven. Uw liefdeslicht moet gelijk zijn aan uw vertrouwen en gelijk zijn aan uw ervaringen van dit moment. Vergeet nooit wie u bent: de Zaden van het Licht, de Meesters van het Licht en de Sterrenzaden, in perfectie, zonder zelfbedrog en voorbijgaand aan de illusies van deze wereld van de 3e dimensie. Haal de Bron binnen in al zijn Heelheid en Volmaaktheid.

Het Conclaaf, het geheel van entiteiten van het Licht en ikzelf beloven onze onveranderde aanwezigheid. Ontvang ons, we zijn hier om jullie te assisteren door onze liefde voor jullie. Met ons komt de vrijheid, met ons stroomt de Bron in jullie en verbindt zich met jullie en gaat voorbij aan de illusie van 3D. Het is tijd om te daar te gaan waar uw keuzen u naartoe hebben gebracht. Blijf in de grootsheid van uw relatie met het Licht.

U heeft nu met iedere adem van uw bestaan in deze dimensie de mogelijkheid om dit te bereiken omdat de verstoringen die jullie achterhielden, de mechanismen die jullie innerlijk domineerden, zijn ontgrendeld om vrijheid weer mogelijk te maken. Nooit weder zullen woorden van onwaarheid in uw dimensie worden toegestaan wanneer het Ware Licht van de Bron alom is. Deze keer zal dit ruimte-tijdcontinuüm verdwijnen in no-time. Wilt u zoveel mogelijk momenten van uw tijd verblijven in deze vrede.. Wij faciliteren u..

... binnenkomende energie ....

Zoals onlangs door mij gezegd kunnen jullie op mij vertrouwen, kunnen jullie op ons allen vertrouwen. Wanneer u ons in alle oprechtheid oproept met de stem van het hart, zullen wij uw verzoek beantwoorden (zelfs van hen die nog in twijfel zijn) in naam van de belofte van de Ene, zodat de verheerlijking van Eenheid en Licht zal worden hersteld voor allen op Aarde, allen die de Waarheid hebben erkend van wat in het bewustzijn van de mens op deze Aarde is bereikt en wat de beugels en ketenen van dominatie volledig zal verwijderen. Wanneer u dit wenst, wanneer dit uw verlangen is, dan zult u in staat zijn dit te verwezenlijken. Wij weten dit omdat voor ons, de wezens van Licht in de hemelen, dit al heeft plaatsgehad. Jullie moeten dit nog op jullie Aarde toepassen en de onthulling daarvan.

Geliefde kinderen en Sterrenzaden van het Licht, wij brengen liefde en vreugde, de trilling van de geliefde Vader en van de Zoon tot u, waar u zich ook bevindt, om u te leiden naar een leven van bewustzijn in waarheid, van niets anders dan de waarheid. De liefde, de trilling van het Licht, de Universa en multi dimensionaliteit van de Moeder/Vader, de Bron, zijn niet langer afgescheiden zoals het was, de afgescheidenheid eindigt nu!
Ik herhaal dat op de 17e dag van iedere maand gedurende 24 uur, startende middernacht, de trilling het dichtst zal worden gebracht tot wat u écht bent. En op de 17e dag van de komende maand (oktober) zal ik woorden van Waarheid spreken om 12 uur 's middags (onze tijd).

Ontvang de zegeningen van de Bron en van mij, van het Conclaaf en van allen Wezens van het Licht die betrokken zijn. Verwelkom in stilte mijn liefde en zegening voor wat jullie zijn.

... binnenkomende energie ....
 

Verzorgd door True Spirit - 2009 - ©