Nieuwsbrief True Spirit
 - 22 September 2009 -
(3.3 / 10 Wind)

True Spirit Health Center www.truespirit.eu - Heart Bridge klik hier

Beste Lezers,

Vandaag op deze dag van de herfst equinox wil ik de nieuwste aanwijzingen van Michael met jullie delen. De aanwijzingen zijn voor de periode van 22 september tot en met 29 september. En op 30 september wordt gevraagd om ons met hem te verbinden. Straks meer daarover.

Ik weet dat velen nu denken, ‘zal dit allemaal nog ooit veranderen?’, en ik denk dat dat géén verkeerde vraag is gezien de invloeden die nu een enorme impact hebben op een ieder. Uiteenlopende ervaringen die menigeen dwingen tot retrospectie van alles dat wij ooit waren. Schijn begint overal z’n ware gezicht te tonen, onze sociaal maatschappelijke en politiek economische samenleving is geraakt door de kosmische invloeden en transformeert, simpelweg omdat de maatschappij door de mensen wordt gevormd en er elke dag meer mensen beginnen wakker te worden uit deze schijnwerkelijkheid. Helaas is ‘wakker worden’ uit de schijnwerkelijkheid geen synoniem voor volledig bewust zijn. Het is slechts het ontwaken uit de verdoving die al zo enorm lang gaande is. En dan begint de weg van de frustratie pas. De ene na de andere ontdekking en bijhorende ergernis en verontwaardiging over hoe het kan dat wij al zolang en zo verschrikkelijk voor de gek gehouden zijn. En slechts in het belang van een kleine groep en waarbij je bewust werd afgehouden van de wetenschap dat we allemaal een heuse vertegenwoordiging zijn van de Schepper, dat we allemaal vanuit onze ware afkomst Scheppende Goden zijn, op een terugreis van heractivering en groei in de gelederen van het Universum als vooruitgeschoven creëerende posten van de Bron.

Maar voorlopig eerst nog de eindafwikkeling van het grote Aardse Spel. Het gonst aan alle kanten over de meest bizarre dingen die we kunnen verwachten. Het totale spectrum zit daarbij. Alles, van totaal negatief en desastreus tot volledig positief en uplifting, bijvoorbeeld waarbij op de 21e en 22e september de belangrijkste 'Aarde Sterrenpoort' in Peru opengaat en waarbij de vloot van moederschepen van de Kumara’s binnenkomt, de Kumara's die ooit dit plan begonnen samen met de 144.000 ondersteuners om eeuwigdurende vrede te brengen voor deze mens en deze aarde en een verheffing in bewustzijn en wezen te bewerkstelligen (Sanada Kumara = Jezus). Geen idee of dit vandaag of morgen of nabije toekomst ook zo zal zijn, maar het ligt in de lijn van een kosmische vereniging van ons met onze afkomst. De vraag is niet meer of wij uit ons isolement van de 3e dimensie zullen komen. Het is slechts een kwestie van wanneer? De kans is namelijk groot dat er een noodzaak ontstaat vanuit onze kosmische familie om de ontwikkelingen hier positief te helpen ondersteunen. En niet zonder reden!

Persoonlijk resoneer ik het meest met de positieve scenario’s maar ben ook wel praktisch ingesteld en zal dus nooit uitsluiten dat een en ander soms moet gebeuren om plaats te maken, om ruimte te creëeren voor vernieuwing. Dat is niet negatief alhoewel het wel betekent dat bij dergelijke opschoningen je komt aan vastgeroeste en tot werkelijkheid verheven illusies van mensen en van groepen mensen. En dat geeft frictie. Veranderingsprocessen gingen vroeger over levens heen of als je in staat was een ijzeren discipline vast te houden, dan was het mogelijk de veranderingen te realiseren tijdens één zo’n leven waarbij je in (bijna) volledige afzondering moest trachten om Verlichting te bereiken. 

We staan voor onherroepelijke kruispunten van wegen. En die zullen rond deze en volgende week hoogtepunten bereiken waarbij initiatieven nodig zijn van partijen die bij de kruispunten samenkomen. De een wil macht vasthouden, de ander wil uit het isolement en kiest voor groei.

Op 30 september wordt het huidige fiscale jaar in amerika afgesloten. Per de volgende dag dienen alle waardepapieren die tot nu toe uit de ‘boeken’ zijn gehouden door de banken omdat ze géén dekking hebben van échte financiële waarde, wél opgenomen te zijn op de balans. Deze derivaten zijn ondermeer de oorzaak van de slechte economische situatie, sedert bekend is dat ze geen dekking hebben en buitenproportioneel zijn toegepast om met gelden te kunnen schuiven. Het heeft in de gehele wereld geleid tot financiële onrust en schommelingen van de economie. Het gaat namelijk om enorme bedragen. In de boeken bleven vele banken nog redelijk ‘gezond’ omdat de derivaten erbuiten werden gehouden. De nieuwe wet van Obama om per het nieuwe fiscale jaar (1 oktober) alle derivaten in de boeken op te nemen, brengt met zich mee dat de financiële balans van de meeste banken die nog niet zijn omgevallen, in één klap doorschiet naar de negatieve kant van de balans. 

De verwachting van onafhankelijke deskundigen is dat dit het faillissement van Amerika betekent en het begin van de ontknoping van dit Spel. Vergeet niet dat het oude eerst tot een einde dient te komen voordat het nieuwe kan worden geïntroduceerd. Vergeet ook niet dat het huidige systeem instand wordt gehouden door het geldsysteem zoals het bestaat in al z’n structuren die slechts leiden naar degenen die het systeem hebben opgezet. Soms is er een ingreep nodig om de loop der omstandigheden te ‘triggeren’ waarna alles in een stroomversnelling terechtkomt. Dat is eng omdat dan het kruispunt van wegen wordt bereikt, maar is tevens ook de enige oplossing om ruimte te maken in het vastgeroeste systeem wat we zo langzamerhand wel erg zat zijn.

Nu wordt het ingewikkeld. Als de banken op hun gat gaan dan geeft dat dus een directe relatie tot de zittende macht die het systeem bedient. Wanneer je de beheersing begint kwijt te raken, dan heb je daar al enige tijd inzicht in en heb je een plan met mogelijke oplossingen zodat je aan het roer kunt blijven. En daar gaan de vele speculaties over. Van wereldoorlog III en vaccinaties met het uitdunnen van de wereldbevolking, tot het ingrijpen van de andere kant waarbij wij, het reeds bewuste collectief van mensen die nu versneld in hun kracht komen, tegenwicht kunnen geven en wat uiteindelijk de balans binnen het collectief laat omslaan naar keuzen om het 'oude’ te verwerpen, resulterend in het verder ontwaken van grote groepen. En natuurlijk moet je verwachten dat de huidige macht zal proberen op de komende top van de G20-landen wederom (in hun belang) een oplossing uit hun hoed te toveren waarbij misschien de massa enigszins wordt tegemoetgekomen als de zoveelste vorm van zandstrooierij. Maar afhankelijk van de ernst die nu deze 2 weken ontstaat, zijn ze zeker ook bij elkaar om alle andere desastreuze mogelijkheden te bespreken zolang het uiteindelijk in hun voordeel uitpakt. 

Een bijkomende factor is dat de gehele kosmos aan het veranderen is. Dit is niet een zaak van de aarde alleen en de noodzaak dat wij onze zaakjes opruimen is nu groter dan ooit. Want dat is nu juist de richting die wordt aangegeven met de datum van 2012. Wanneer er een perfecte uitlijning vanuit de Kosmos zal zijn met de Aarde en er van deze ‘species’, de soort die wij zijn, verwacht wordt verder te evolueren in bewustzijn en onze rol aan te vangen in de kosmos. Het einde van het isolement is niet alleen een aarde-zaak, het is een zaak die dit gehele Universum aangaat. Wij zijn goddelijke scheppers, wij zijn leraren van een nieuwe orde die over de diepgang beschikken om het gehele Universum verder te helpen verheffen. Uit onze cycli-lange ervaringen zijn wij gegroeid naar een uniformiteit. En ook al lijkt dit niet zo, wij hebben allemaal incarnaties gehad in de 12 oorspronkelijke stammen en daardoor hele genetische lijnen beïnvloedt met als resultaat dat wij, de mensheid van deze Aarde, nu gereed staan als de geprofeteerde 13e stam om haar tocht te vervolgen in dit Universum met alle in ons bewustzijn opgeslagen kennis over ons verleden, de weg van verandering en de verschillende succesfactoren die uiteindelijk hebben geleid tot de samensmelting als collectief bewustzijn. In onze DNA worden tussen nu en 2012 de ‘slapende’ coderingen geactiveerd die toegang verschaffen tot de totale database van ons verleden, tot de diversiteit en ons succes tot eenheid. Deze unieke basis is het resultaat van dit aardse experiment en het succes van onze toekomstige rol in het Universum en verder. Wij zijn uniek in het Geheel en in ons wezen zijn wij de ‘uitdragers’ voor een heel Universum van de kennis van alle 12 stammen vanaf hun oorsprong tot het heden. De belangstelling voor ons proces is vanuit andere werelden dan ook overweldigend.

Daarom is het nu belangrijk om een continue focus te houden op het verlichten van deze mens en van deze aarde, want dat is voorwaarde voor het beëindigen van deze fase en het aanvangen van de volgende. Waar wij onze aandacht op richten gaat onze kracht naartoe. En toch is het van groot belang om ook praktisch te blijven en op de hoogte te zijn van wat er gaande is. Dat is ondermeer de reden waarom ik in deze nieuwsbrief iets dieper inga op de dingen. Een Verlicht wezen is een bewust wezen. Dat betekent dat je niets uit de weg gaat, van alles op de hoogte bent, je kop niet in het zand steekt, maar wel doelbewust keuzen maakt om te dienen wat op dat moment van het grootste belang is of in jouw takenpakket de inspirerende factor is. We zijn immers samen bezig vanuit verschillende richtingen om het eindresultaat te bereiken. Iedereen is geroepen om te doen wat hij/zij dient te doen, maar wél vanuit een bewuste kijk op de wereld waarbij de illusie voor eens en voor altijd achter het doek kan verdwijnen. De 13e Stam zal de wijsheid uitstralen van goddelijke volwassenheid en in staat zijn op zeer creatieve wijze te putten uit de archieven van kennis. Wij gaan een toekomst tegemoet die niet te stoppen is en die moeten we nu in eigen hand nemen. Niets kan en mag ons nog stoppen.

Ik heb de tijd waarover ik beschikte besteed aan dit artikel uit mijn pen en aan een opsomming van de belangrijke dingen uit het artikel van AA Michael. Ik zag de noodzaak van het volledig vertalen van Michaels artikel niet in omdat de meeste tijd zou gaan zitten in het vertalen van de omlijsting van de essentie. Ik vond dat het ook anders moet kunnen wat voor mij het proces eenvoudiger maakt. Wie toch nog zijn tanden kapot wilt bijten op de Franse tekst mag dat uiteraard zelf doen. Dit is de link naar de website: http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=411

 

Aartsengel Michael - Aanwijzingen voor de periode van 22 tot 29 september

Aartsengel Michael bedankt een ieder voor het werk dat wij hebben verricht ongeacht het niveau waar een ieder is aangeland en zegt dat iedere steen het fundament verder onderbouwd.

Hij vertelt dat het een fundamentele periode was voor de ontvangst van de drievoudige Straling van de Ultraviolette Licht, van de Bron en van de Heilige Geest. Teneinde geleid te worden, individueel en collectief, naar de Hemelse Huwelijken van hereniging van Eenheid met onze eigen Godheid (het zijn van God). Aartsengel Michael splitste zijn betoog in 2 delen, een deel over de stand van zaken en een deel over dat wat er van ons wordt verwacht in de komende dagen van 22 tot 29 september.

Hij legt uit dat vanuit de verschillende etappes van verankeringen wij geleid werden naar het uiteindelijk activeren van of het samenvloeien met ons eeuwige lichaam in de laatste weken. Hierbij was de verwachting dat meer mensen met wie wij allen werken zouden beginnen te ontwaken, maar dat was niet het uiteindelijke resultaat, wat het Conclaaf sterk heeft bedroefd en verdriet gedaan. 

AA Michael zegt dat hij ons kan verzekeren dat het niet aan ons lag. ‘Het is niet van uw fout of van uw bevoegdheid’. Het is van essentieel belang dat de activering van de lemniscaat samengaat met het vinden van de innerlijke stilte tot de bekroning van het binnenstappen van het multi-dimensionale lichaam van de eeuwigheid. De verwachting was dat 20% van de mensen die het proces van de Hemelse Huwelijken volgden, de toegang tot het Eeuwige Lichaam zouden weten te bewerkstelligen. Echter is het minder dan 1% van deze groep die écht aan het lichaam van Licht werken. “Wij hebben onszelf vragen gesteld en wij hebben ons ongerust gemaakt. En het antwoord is gekomen en wij gaan dat verhelpen. Wij zeggen u, blijf binnen de grenzen van uw innerlijke ruimte leven.” Een aantal van ons heeft die innerlijke grenzen niet kunnen bereiken door externe invloeden op hun DNA en chromosomen waardoor het proces werd verhinderd. AA Michael geeft aan dat in de periode van 22 tot 29 september zij zullen helpen om dit alsnog mogelijk te maken. Hoe, legt hij uit in het 2e deel van zijn verhaal. Hij zegt:

“In het tweede deel van mijn uiteenzetting, zal ik u de wijze uitleggen die wij hebben om u van deze laatste ketens te bevrijden. En wij zullen dat samen doen tussen uw equinox van de herfst en feest van de Aartsengelen. Ja, wij zullen dat samen en op eenheidswijze verwezenlijken. Geen enkele kracht kan zich verzetten tegen de inval van het Licht binnen uw dichtheid, binnen uw stoffelijkheid. Laat u niet door de angsten misbruiken die men u zou willen inblazen, door de geluidshinder van de oorlogstrommel om uw expansie te beperken.“

Hij zegt vervolgens dat wij op zéér korte termijn de aanwezigheid van het licht zullen ontdekken in ons bestaan, binnen onze mensheid en in onze persoonlijkheid en ons van de ketens zal bevrijden en van de onderdrukking. Wij worden gevraagd om onze inspanningen vast te houden en dat wat binnenkort zal plaatsvinden te helpen inluiden. Niet loslaten nu is waar het omgaat. 

Michael vraagt ons om deze week elke dag van 14:00 tot 14:30 uur te verbinden, net als voorheen en de klanksleutels van Metatron te hanteren (Od – Er – Im – Is – Al). Daarbij de verklaring bezigen van de Ontvangst van de Waarheid en van de Christus (zie vorige berichten). Blijf je continu plaatsen in het centrum van je kracht tot eind september. 

In het 2e deel legt hij uit dat zij gedurende 7 dagen van 22 september tot 29 september van hun kant de deuren zullen openzetten en openhouden zodat de kosmische invloeden ons volledig zullen bereiken. Hierbij wordt gevraagd om dit te ondersteunen door je langer af te stemmen en te verbinden dan van 14:00 tot 14:30 of ook nog apart op een ander moment van de dag. We zullen worden voorzien van een kosmisch proces zoals nog nooit eerder beleefd. Hanteer de klanksleutels van Metatron. “U zult tijdens deze periode voelen, in en om u heen, de effectieve kracht van het Licht, in zijn geheel. Wij zullen de hoeveelheid straling die je bereikt niet langer beperken. Een straling die dus sterker en meer aanwezig is, een nieuwe straling, een soort van ioniserende straling, speciaal ontworpen om u te bevrijden van de ketens die in u zijn geplaatst op DNA-niveau.” 

“Maakt u zich niet druk over percepties van warmte, tintelingen, branderigheid, zowel op het hoofd, het hart, of in de rug of op het niveau van het hele lichaam. Dit is een teken van penetratie, in je fysieke lichaam en je subtiele lichamen, een kwaliteit van uiterst snelle straling om u te bevrijden, nogmaals, van de ketenen van de slavernij. U moet dit zonder angst aanvaarden, deze hoeveelheid en de kwaliteit van energie, waar u zich ook bevindt op het oppervlak van deze planeet, ongeacht uw activiteiten. Gewoon, om gedurende deze 7 dagen, je actief voor te bereiden, in meerdere keren, al was het maar om gedurende een paar minuten te vragen naar het Licht van Waarheid en Eenheid van Christus en van de vijf heilige lettergrepen van Metatron.”

Michael vraagt tenslotte aan ons om op 30 september samen met hem in afstemming te gaan en je met hem te verbinden. Om 12:00 uur (onze tijd) op de dag na het feest van de aartsengelen, wil hij samen met een ieder de laatste etappe overschrijden tot de verbinding met onze eeuwigheid en onze Godheid en wat ons zal toelaten niet meer te twijfelen, maar te Zijn op werkelijke, onfeilbare en definitieve wijze. 

“Ik stuur u al mijn liefde, ik stuur u al mijn zegeningen van tevoren vanuit het conclaaf van Aartsengelen en ik vraag u nu om deze trillingen te verwelkomen. Ik groet u tot 30 september. En vergeet niet dat ik met u ben, elke minuut, indien u dat verzoekt. Wees Gezegend! U bent geliefd. NU.” 

Verzorgd door True Spirit - 2009 - ©