Nieuwsbrief True Spirit
- 20 december 2009 -

True Spirit Health Center www.truespirit.eu - Heart Bridge klik hier


Lieve Mensen,
  
Toch nog eentje dit jaar voordat 21 december aanbreekt. Ik wilde hem gisteren al naar jullie toesturen, maar zoals in dit bericht ook aan de orde komt, is dit een fase waarbij vanuit elke onverwachtse hoek van alles kan gebeuren om ons op tijd los te krijgen van elke misschien nog niet opgeruimde angst, onrust of onvolkomenheid. Meestal valt het allemaal wel mee. We worden continu geconfronteerd en uitgedaagd om de kracht van onze nieuwe Zelven te leren kennen en/of de weg daarnaar toe open te zetten. Je kunt zeggen dat je door situaties je eigen mogelijkheden beter leert kennen, je grenzen durft verleggen en leert lachen om de dingen die gebeuren en die je steeds weer laten zien dat het allemaal wel meevalt zolang je nog een beetje kunt ademen en weet wat er aan de hand is en wat er aankomt.
 
Zo ook bij ons. Gisteren tussen 10 en 11 uur ’s avonds sprong er een leiding onder het keukenblok en kwam het water met bakken tegelijk eruit. Gelukkig liep het meeste water tussen de gevel en de vloer de kruipkelder in, maar het onverwachte gevoel dat het met zich meebracht was wel even schrikken omdat je direct aktie moet ondernemen voordat alles onderloopt. Nel en ik waren er al snel achter wat er aan de hand was en belden de 24-uurs loodgieter. Het lek werd gevonden en om 5 uur ’s ochtends hadden de heren loodgieters het lek eindelijk gedicht en het overtollige water weggezogen. We waren er niet echt door geraakt, althans we vroegen ons wel af waarom dit nu weer en onderkenden allebei dat het nog veel erger had kunnen zijn. Er kwam een gezapig gevoel over ons heen. Zo van, nou dan hebben we dit ook weer gehad, kom maar op, kan er ook wel bij.. En met een van de loodgieters nog minstens 45 minuten langer staan babbelen over van alles en nog wat. Hij was niet weg te krijgen.
 
Je hoeft niet altijd alles te begrijpen. Soms gebeuren dingen spontaan op een moment dat minder belastend is en omdat dingen op deze 3-D wereld nu eenmaal een keertje fout gaan en wij misschien nu nog even mogen zien hoe fijn het straks zal zijn om dat niet op deze manier meer te hoeven beleven. Alles wordt anders, de zwaarte van deze realiteit gaat eruit. In het begin zal er natuurlijk sprake zijn van overgangsperioden waarbij langzaam aan meer veranderingen worden doorgevoerd. Technieken die wij nog niet kunnen begrijpen zullen veel gemak brengen en op zodanig wijze dat wij dichterbij het gevoel komen van het op eenvoudige wijze kunnen benutten van de deeltjes van het levensveld die we in de fase daarna, of overlappend tijdens de aankomende eerste fase, kunnen benutten via de gedachtenkracht en onder gebruikmaking van onze nieuwe mogelijkheden en vermogens bij het materialiseren, creëren van de nieuwe dingen die we gaan inzetten bij het vormgeven van de nieuwe wereld.
 
Het voelt goed en wat in het vorige bericht van Aartsengel Michael werd beschreven komt helemaal overeen met het onderstaande bericht van Lauren Gorgo, vers van de plank, die nog even op de valreep beschrijft hoe het voelt om steeds een worst voorgehouden te krijgen om telkens weer te ondekken dat er nog steeds niets is gerealiseerd, behalve het ondergaan van weer een poort van veranderingen waarbij je alleen maar wordt herinnerd aan de slechte ervaringen ervan [veranderen doet pijn]. Nee, het proces van ascension is geen kattepis en Lauren geeft dat vanuit haar eigen beleving nog eens dikjes aan om daarna in het artikel op meesterlijke wijze ons uit te leggen wat zij van de Pleiadische begeleiders heeft gekregen om met ons te delen.
 
Hieronder het artikel.


21:12 – Het Oude eruit, het Nieuwe erin

Het was bijna 3 uur in de ochtend in de nacht van de nieuwe maan toen de strekking van dit stuk zich begon te vormen in mijn hoofd.. ik herinner het mij zo duidelijk:

Ik werd wakker op de gebruikelijke ‘nieuwe maan manier’.., compleet doorkrenkt in mijn eigen zweet en veel te koud om uit bed te komen. En dat ik uiteindelijk toch opstond voor het aantrekken van droge kleding was niet mijn hoofdmotivatie. Wat zelfs meer op mij ‘drukte’ was de kloppende pijn in mijn sinus en het gevoel dat iemand een bankschroef had aangespannen met mijn hoofd ertussen en heel langzaam probeerde mijn ogen uit mijn oogkassen te lepelen.

Verdorie, ik had geen idee dat het mogelijk was om mijn pijnappelklier ook echt te voelen.
 
Het was in dit moment , tussenin de pakkende pijn en het opstaan om dit op te schrijven, dat ik liggend op mijn met zweet doordrenkte lakens tevergeefs probeerde om het moment in mijzelf terug te halen toen ik bewust ervoor koos om zo ‘gemarteld’ te worden.. (red.: de keuze om als pionier-lichtwerker te incarneren)
 
Het was ook tijdens dit moment dat ik mij realiseerde wat voor een stel sullen we toch zijn.., en hoe elk van die profetische “voel-je-goed channelings” vanuit het ongeziene eigenlijk slechts als aas wordt gebruikt om ons rechtstreeks te verlokken tot deze ‘verdoemenis’. [Rob: niemand van de ongeziene wereld heeft ooit gezegd dat het allemaal gemakkelijk zou zijn om door het proces van ascension te gaan, dus het kan al heel snel aanvoelen alsof je verdoemd bent wanneer dit eindeloos door blijft gaan. Lauren wil hiermee aangeven hoe het voelt / kan voelen en wikkelt er geen doekjes omheen. Lees verder want naast dit ‘aardse schoppen’ (doe ik soms ook: de volgende keer mogen ze mijn portie aan Fikkie geven..) volgt straks de uitleg van wat gaande is en wat we kunnen verwachten.]
 
Ik bedoel maar en biedt mijn excuses aan als mijn toon afkeer bij jullie oproept, maar is er een andere uitleg waardoor wij in kunnen stemmen met ons zo te voelen, iets anders dan ons volkomen bedrogen voelen? Ik zal julie vertellen dat.. omdat er diep in ons allen een eindeloze bron van naïviteit aanwezig is, vermomt als “Hoop”,  iedere galactische en astrologische gebeurtenis die ons door de kosmos wordt geserveerd, relatief ongemerkt voorbij gaat. Ik weet dat er absoluut dat kleine deel van jezelf is dat altijd denkt: ‘deze keer zal het anders zijn’ terwijl we in alle onschuld en met overgave steeds op ieder nieuw niveau van bewustzijn vol vertrouwen vooruitlopen [niet wetende wat er komt]. 
 
En we hebben absoluut het bewijs dat ‘geboren worden’ niet gemakkelijk is.. nog niet, en op de een of andere manier vergeten we dat iedere keer weer als er weer een intergalactische buurman zich vertoont om de bovenzijde van ‘hel’ met ons te delen via een bericht. Ja, de gechannelde berichten laten het er allemaal magisch uitzien.. als het op soepele wijze opengaan van poorten waarbij wij ons opeens onverhinderd en vrij voelen om onze zandkastelen te bouwen met het stof van de feeën terwijl we op de maan dansen.
 
Wel, als je enigszins op mij lijkt.. overdreven hoopvol.. laat mij je dan informeren waar die magie steeds naartoe leidt: poorten zijn kl..te.
En het ergste is dat, terwijl wij (naar het lijkt) bij herhaling weker en weker worden gemaakt door het Universum, deze poorten (hoe pijnlijk ze ook voor ons zijn), inderdaad magisch ZIJN van nature en bezig zijn ons af te leveren bij “alle-goede-dingen” die, nadat ik nu mijn cynische uitlatingen kwijt ben via dit schrijven, me aan het denken zetten over de hemelse gekte die deze maand over ons heenkomt.
 
Hemelse Gekte

Om je enig perspectief te geven over de oorzaak waarom je misschien niet uit bed kunt komen gedurende deze hele maand december, zijn hier enkele van de hoofd ingrediënten van deze ‘giftige cocktail’ (zoals je ziet speel ik vanuit mijn intentie graag met woorden) die wij allen krijgen toegediend:
 
-  2 december – Volle Maan in Tweeling
-  12 december – de 12:12 Poort – een 33 doorgang
-  16 december – Nieuwe Maan in Boogschutter
-  21 december – de 21:12 Poort – een 33 doorgang
-  26 decmber – Mercurius teruggang in Steenbok (4e Mercurius teruggang van dit jaar)
-  31 december – 2e (blauwe) Volle Maan - maansverduistering
 
En de pret stopt hier nog niet. Op 15 januari 2010 hebben we ook een zonsverduistering op dezelfde dag dat Mercurius zijn teruggang stop om weer zijn normale pad te vervolgen (Mercurius direct). Dit zal vermoedelijk inhouden dat wij dan worden toegestaan om eindelijk weer volledig te kunnen uitademen na deze feestdagen en weken van constant onderzoek van onze goddelijke blauwdrukken ter voorbereiding van hun activatie om de aktie aan te vangen.
 
Wat betekent dit allemaal?

In het kort.. we krijgen een stoot van ondersteuning vanuit het Universum om het deze maand voor elkaar te krijgen, om voor liefde te kiezen in plaats van angst, bij iedere gedachte, situatie of activitieit die ons de illusie van het duister presenteerde in het verleden en daarnaast boven alle mentale en emotionele tegenslag uit te stijgen met het besef van waarheid dat wij vrije oppermachtige wezens zijn die nu hun werkelijkheden zonder karma creëeren vanuit de liefde.
 
Met andere woorden, de energetische gebeurtenissen die zich gedurende deze maand voordoen geven grootse mogelijkheden voor het volledig onder de knie krijgen van ‘zelf-liefde’, voor het kiezen van liefde in alle vormen. Het is een volle maand van openingen voor de binnenkomende Christus [bewustzijn] en de openbaring dat een ieder van ons volledig verbonden is met de ‘sferen van alle-goede-dingen’.
 
Terwijl wij ons wagen aan deze doorgangen, poorten en intergalactische gebeurtenissen zullen wij ons op enig moment bewust worden in ons gehele wezen van een gevoel van doordringende liefde, als een gevoel van toegenomen trilling die ons leidt naar het terstond begrijpen en voelen van Eenheid.
 
Wanneer de 21:12 Sterrenpoort opengaat en the planeet en haar mensen volledig overstroomt met deze versterkende trilling van liefde, zal alles dat niet vanuit de liefde komt weer aan de oppervalkte komen om te worden gezien en geheeld. In dit bijzondere moment van heling zal er een goddelijke eenwording ontstaan tussen alle dingen.
 
Het is belangrijk je te realiseren dat deze 33-doorgangen (12:12 en 21:12) geen 1-dags gebeurtenissen zijn met een einde, dit is slechts het allereerste begin van de binnenkomende liefde waarbij onze harten zich weer openen om de volledige trilling van die liefde te ondersteunen.
 
Het is duidelijk dat wanneer deze 2e 33-doorgang of 21:12 poort dichterbij komt er een andere opening plaatsvindt die alle overgebleven angsten in onze levens naar de oppervlakte zal brengen om te worden herkend en verwerkt.
 
Pleiadiërs:
“Deze gelegenheid is van groot belang want het biedt een ieder van jullie een definitieve kans jezelf te bevrijden van de rommel voordat de Maansverduistering op 31 december jullie intenties verzegeld en de Zonsverduistering ze in werking stelt op 15 januari 2010. Het is een teken voor jullie allemaal om op te staan en jullie goddelijkheid op te eisen. Het is jullie recht van doorgang in het jaar van de 3-vibratie.”

 
What kunnen we verder verwachten?
 
Al deze kadootjes zijn precies op tijd voor het nieuwe Gregoriaanse kalenderjaar en (volgens de numerologie) de overgang van een 2-trilling (2009=9+2=11=1+1=2) naar een 3-trilling (2010=2+1=3) welke laatste dankbaar samenhangt met creativiteit, plezier, naar buiten gerichtte expressie en pure blijdschap.
 
Door onze spirituele inspanningen en intenties om te zetten in aktie gedurende de rest van deze maand [red.: de daad bij het woord voegen] , maken we het onszelf mogelijk om de hoogste versie van onze nieuwe Zelven te kunnen zijn. We zullen ons daardoor volledig kunnen inpassen in onze nieuwe levensstijl, het landschap van onze nieuwe levens volledig binnentreden en exploiteren en genieten van onverwachte nieuwe verbindingen en kontakten, mogelijkheden, ervaringen en ideën die opkomen vanuit een compleet nieuwe laag van informatie die dan openstaat om te worden onderzocht.
 
Wij hebben de volledige cirkel afgegerond op onze klim door de opwaartse spiraal van bewustzijn.
 
Omdat 2010 universeel gezien een DRIE-jaar is, zal het ons op grootse wijze assisteren in het vernieuwen van ons optimisme en enthousiasme na deze laatste 9-jaars cyclus van het verlaten van het oude om nu het nieuwe binnen te kunnen treden. Ik hoor zeggen dat dit nieuwe jaar gevuld zal zijn met meer positieve opwinding en veel meer zekerheid omdat er erg veel helderheid zal zijn over onze levensdoelen en over hoe onze unieke missies een integrale rol zullen spelen in het geheel van het goddelijk Plan. In het nieuwe jaar zullen we overgaan van de ‘tijd van wachten’ naar de volle expressie van onze vele creatieve mogelijkheden die zich in overvloed zullen aandienen omdat onze ziele broeders en zusters in harmonie [met ons] samenkomen en we met toewijding de grondvesten voor een nieuwe aardegemeenschap zullen leggen.
 
De Samensmelting

Terwijl deze planetaire gebeurtenissen de eens gesloten ruimte in onze harten openzetten, zo zullen we ook beginnen ons te openen voor de eens gesloten grotere mogelijkheden. We zullen het vermogen hebben om de werking van het lineaire denken te boven te gaan in alles wat we doen en na het verloop van enige tijd zullen we ontdekken dat deze manier van ‘denken’ overheersend zal zijn.
 
De heilige energie van de recente Nieuwe Maan veroorzaakte een fysieke wissel in de linker hersenhelft, de hersenhelft die normaal dominant is over de rechter hersenhelft. Onze hersenen worden opnieuw uitgelijnd om als geheel in eenheid te kunnen functioneren. Het menselijk brein zal functioneren zoals de maatschappij dat zal doen zodra de nieuwe aarde is gerealiseerd en de frequentie van het collectief is aangeland op het niveau van de liefde.
 
Alszodanig is de komende poort van de Zonnewende van 21 december een ontwaken voor de gehele mensheid [Rob: op macro niveau gezien wat betekent dat ieder individu naar dat niveau toe zal moeten groeien door eigen innerlijke inspanning en acceptatie]. Dit is een tijd voor het uitzaaien op aarde van de galactische wijze van leven en een opening naar grotere niveaus van liefde. Wat we tot nu toe weten is slechts een fractie van ons menselijk potentieel omdat we slechts een fractie van de liefde kennen.
 
De laatste dagen van deze maand duwen ons voorbij de begrenzingen van dat wat tot nu was en ze staan ons toe om in vrijheid te kiezen voor dat wat het zou kunnen worden vanuit onze dromen.
 
Pleiadiërs:
“In het licht van een nieuwe start zullen allen die kwamen om vertegenwoordigers te zijn voor de nieuwe aarde cultuur,  worden bevrijd om waarheid, heiligheid en liefde te ervaren in alle aspecten van leven. De wijze van de strijder wordt als de wijze van de duif, zachtaardig en liefdevol, vredevol en vrij.
 
Deze nieuwe karakter-eigenschappen van het menselijk bewustzijn zullen worden ingevuld door de wegvoorbereiders en tevens nieuwe leiders en zal verder vorm krijgen bij de mensen van de aarde door de grote voorbeelden en vele mogelijkheden.
 
De komende paar weken zullen gevuld zijn met krachtige energieën en mogelijkheden om op te staan en er onderdeel van te zijn. Blijf stevig verbonden met je nieuwe creaties gedurende deze tijd want het licht neemt enorm toe en alle intenties zullen dientengevolge worden uitvergroot.
 
Daarom vragen wij een ieder van jullie om je waarheid te eren en te blijven staan in volledige integriteit als zelf-bekrachtigde medescheppende wezens, want dit is wat tot leven zal komen tijdens de komende Maan [31 december].
 
Geliefde strijders, jullie visioenen staan op het punt realiteit te worden. Alle onhandelbare zaken komen deze maand tot een einde en alle goddelijke aspecten komen tezamen om de volledige en multidimensionale Jij te vormen. Ziedaar de nieuwe dag!”

 
[Rob: Lieve mensen, ik hou ermee op. De toenemende trilling is nu zo enorm. Na elke regel die ik vertaal duizel ik meer en meer boven mijn toetsenbord en het is nog niet eens 21 december. Sorry, de rest van het artikel krijgen jullie hieronder van mij in het engels zoals het oorspronkelijk is. Het meest belangrijke en grootste deel is dus in het Nederlands en geeft het beeld duidelijk weer om de rest van deze maand en begin januari verder te kunnen. Nu is het aan elk van ons individueel om ervoor te zorgen dat we er doorheen komen met het best mogelijke resultaat zodat de groep van voorbereiders en ondersteuners volgend jaar gezamenlijk kunnen gaan schitteren om eindelijk te kunnen doen waar we de voorbereidingen zo lang voor hebben moeten doorstaan, hebben helpen dragen en voor gekomen zijn om de aarde en mensheid te helpen opliften uit deze tijd van afhankelijkheden, strijd, misleiding en misbruik. Het is genoeg geweest, onze gebeden zijn verhoord, onze bijdrage als incarnanten van het Plan is geaccepteerd. Nu nog even deze harde kluif verorberen en dan met volle kracht er tegenaan. Als er in de komende dagen belangrijk nieuws is, wordt dat op de website www.heartbridge.eu geplaatst. Kijk daar dus regelmatig]
 
..vervolg van het artikel in het Engels
 
Physical Happenings

As with all major transitions, our bodies really seem to take the brunt of these changes and the last few weeks were no exception. Some of the more noticeable symptoms this time around were/are: vertigo/dizziness/loss of balance, ringing in ears, headaches/sinus pressure/sore & aching neck, blurred vision, sleepiness, extreme bloating, intermittent deep sleeps/insomnia, night sweats, intermittent (extreme) hunger/loss of appetite, skin itching/rashes, back pain/soreness (especially behind the heart and lower back), sore feet, aching legs, lower abdominal discomfort, and the always present FATIGUE.
 
Emotionally you may be feeling irritable, tired of your old "story", disconnected from your joy/passion/creativity/guidance, doubting or reevaluating your life purpose or the fruits of your labors, lacking self confidence, desiring a course correction, needing down time/isolation, ect. This disconnect phase is just a rewiring to a higher level of connectivity and when completed, new insights, ideas and opportunities become possible.
 
The final 2 weeks of December
 
So we made it thru not only the first two weeks of this legendary month of activation and change, but thru 2 of the most intense transitions of this entire year...11:11 and 12:12. (applause) With only one more galactic portal to survive this month (the solstice awakening party for all of humanity) we are quite literally balancing ourselves on the top of that enormous wave (that used to pummel us every time), in position and ready to coast into our new lives!
 
As more of humanity steps into mastery and self-love thru the solstice period, the way-showers, path-pavers and all those who held steadfast to truth, will become free to experience the full rewards of universal activation (being in the right place at the right time) and the exhilarating ride into our new lives. All energetic roadblocks that have held us back for so long will finally dissipate as we begin 2010 with the forward moving momentum that will catapult us into the new and true.
 
See you next year! Wishing you and yours a blessed and happy holiday season.... Lauren [ThinkWithYourHeart.net]
 
 
..en van ons nogmaals een goed afloop toegewenst, een fijne jaarwisseling en een prachtig begin 2010.  

Liefs en groetjes,
 
Rob Behr
www.heartbridge.eu  


Verzorgd door True Spirit - 2009 - ©